Yenka Fizika videók

Kattintson a lejátszás gomra.

További információk [Angol]...
Hasznos linkek [Angol]...

FIZIKA

Hang- és Fénytan

A Yenka fény- és hangtani jelenségek megfigyelésére, kísérletek végrehajtására is kiválóan alkalmazható. Lencsék, tükrök, prizmák is szerepelnek a rendelkezésre álló eszköztárban.

Transzverzális és longitudinális hullámok kelthetők, a hullámtér befolyásolható. A visszaverődés, az interferencia, a diffrakció is tanulmányozható a kísérletek során.

Elektromosság és Mágnesesség

A Yenka széles eszköztárral rendelkezik az elektromosság és mágnesesség terén. Használható például AC/DC áramkörök vizsgálatára, elektromágneses indukció, áram átvitel modellezése is.

A Yenka lehetővé teszi, hogy az elektromos kísérleteket biztonságosan végrehajthassa a felhasználó. Az áramkörök készítése egyszerű, az eszköztárból az egérrel behúzzuk a kívánt elemeteket és összekapcsoljuk őket.

Kinetika és Kinematika

A Yenka segítségével mozgás szimulációs kísérletek is könnyűszerrel végrehajthatók. Segít a Hook-törvény, a forgó mozgás, az inga mozgás és a rugózás szemléltetésében, magyarázásában.

A kísérletek során lezajló folyamatok (például a gyorsulás, sebességváltozás) akár grafikonon is nyomon követhetők, az indító erő, a súrlódás, a tömeg, a rugalmasság, stb. változtatható.